NO
 

Juridiske betingelser

Farstad Shipping tilrettelegger slik at du kan lagre utdrag fra vår webside på din datamaskin og skrive ut kopier av dem kun for privat bruk. Kopier fra vår webside kan ikke redigeres, reproduseres, offentliggjøres, distribueres eller på noen annen måte brukes i kommersielle øyemed.
Vi jobber fortløpende med å holde websiden oppdatert og presis. Informasjonen du finner her, kan dog i enkelte tilfeller, på tross av iherdig innsats fra vår side, være upresis, utdatert eller irrelevant med hensyn til omstendigheter i et gitt scenario.
Vi står ikke ansvarlig for denne typen unøyaktigheter eller utelatelser. Enhver beslutning du kommer til basert på informasjonen på denne websiden, står du selv ansvarlig for.
Farstad Shipping står ikke ansvarlig for tap eller skade av noe slag som måtte oppstå ved bruk av denne websiden eller fra informasjon som nevnte webside inneholder. Vi står heller ikke ansvarlig for web-innholdet til enhver tredjepart som du har oppnådd tilgang til gjennom våre websider.
Denne juridiske teksten vil bli underlagt og tolket i henhold til norsk lov.